Meme büyütme operasyonu nasıl yapılır?

Meme implantını yerleştirmek için cerrahınız üç olası yerden birinde tek bir kesi (insizyon) yapabilir:

• Göğsünüzün altındaki kıvrımda (inframammary)
• Kolunuzun altında (aksiller)
• Meme ucunuzun etrafında (periareolar)