Safir Uçla Yapılan FUE Saç Ekimi

FUE saç ekimi, saç ekimi ameliyatının altın standardıdır. Bu yöntem 2000'li yılların başında geliştirildi. Bu teknik sürekli olarak geliştirilmekte, ancak FUE'nin temel ilkeleri bugün aynı kalmaktadır. Dünyadaki hemen hemen tüm saç ekim kliniklerinde kullanılmaktadır.

FUE kısaltması "Follicular Extraction Unit" İngilizce adından gelir. FUE tekniği iz bırakmaz ve iyileşme süresi eski yöntemlere göre daha kısadır. FUE saç ekimi oldukça zaman alan ve hassasiyet gerektiren bir işlemdir. İşleme başlamadan önce cerrah ekim için saç köklerinin alındığı donör bölgenin kalitesini değerlendirir. Safir FUE saç ekimi diğer saç ekim yöntemleri gibi bir ameliyat değildir ve buna bağlı ameliyatta ve sonrasında oluşan ağrılar, yara izi, enfeksiyon ve kanama riskini en aza inmiştir. Doğal olarak bulunan safir elementinin kristal taşından elde edilen safir uç ile yapılan tekniğin adına SAFİR FUE saç ekimi denir. Safir Fue tekniği saç ekimi kanallarının açılmasında kullanılan tekniktir. Kristal bıçakları ile kanallar açılır cilt dokusuna zarar vermeden mikro kanalların açılması bu uç ile sağlanır. Dokuya zarar vermemesi iyileşme sürecini de hızlandırır.

Safir FUE tekniği, saç ekiminde ulaşmak istediğimiz mükemmelliğe en çok yaklaşan saç ekimi yöntemidir.  En çok sayıda grefti en iyi şekilde nakletmek, saç ekiminde başarının önemli kriterlerinden biridir. Ekilen saçlar hem olabildiğince sık görünmeli hem de saç ekimi olduğu asla anlaşılmayacak kadar doğal durmalıdır.

Fue Safir Teknik ve Aşamaları

Safir saç ekimi , donör bölgeden alınan saç köklerinin saç ekimi yapılacak alana safir uçlu bıçaklarla açılan V şeklindeki kesilere tek tek ekilmesiyle yapılır. Saç ekimi operasyonlarının tüm yöntemlerinde temel prensipler söz konusudur.
• Saç kökleri toplanma
• Kanalları açılması
• Kökleri ekilmesi
Saç köklerinin büyüklüklerine göre 0,7 mm ila 0,9mm veya saç kökleri hep 3-4-5 saç telinden oluşan biri için 1,0 mm büyüklüğünde iğneler kullanılması da çok önemli bir noktadır. Burada kullanılan iğnelerin keskinliği ve her hastaya tek seferlik kullanılması gerekiyor.
Mikro kanalların açılması aşamasında klasik FUE yönteminde metal silitler kullanılırdı. Günümüzde çok daha pürüzsüz ve keskin olan safir bıçaklar kullanılmaktadır. Saç köklerinin açılmasında safir uçların kullanımı ile çok daha kolay doğal saç ekim açısı ve yönü belirlemek mümkün olmaktadır. Safir FUE yönteminde saç köklerinin sık ekilmesiyle diğer tekniklere kıyasla çok daha doğal  bir görünüm elde ediliyor,daha kusursuz bir saç ekimi hayal edilen tercihi safir  bıçakları ,en ıyı ve en güzel sonuçları elde etmemize sağlar.

Bir uzmana danış